اطلاعاتتان را برای ما ارسال کنید
در صورتی که شما هم تصاویری از این سرکوبگران وطن فروش دارید، یا اطلاعاتی از تصاویر منتشر شده افراد در اختیار دارید، آن را برای ما به آدرس زیر ارسال کرده و در این کار به ما کمک کنید.
gerdabsabz(at)gmail.com

گرفته شده از وبلاگ گرداب سبز.
عکس بسیجی های چماقدار و چفیه بر گردن ......... عکس سپاهی های جنایتکار در لباس شخصی ........ عکس سرداران سپاه ........ عکس مزدوران اطلاعاتی ......... عکس شلیک مستقیم بسیجیها به مردم .......... معاونتهای وزارت اطلاعات ........ آدرس پایگاههای بسیج .......... آدرس وزارت اطلاعات .......... عکس مزدوران و سگهای خامنه ای ........... عکس لباس شخصی ها ......... سهمیه بسیج در کنکور .......... آدرس وبلاگهای بسیجی ......... دانلود نرم افزار قرآن برای موبایل ........... عکس بسیجی های چماقدار و چفیه بر گردن ......... عکس سپاهی های جنایتکار در لباس شخصی ........ عکس سرداران سپاه ........ عکس مزدوران اطلاعاتی ......... عکس شلیک مستقیم بسیجیها به مردم .......... معاونتهای وزارت اطلاعات ........ آدرس پایگاههای بسیج .......... آدرس وزارت اطلاعات .......... عکس مزدوران و سگهای خامنه ای ........... عکس لباس شخصی ها ......... سهمیه بسیج در کنکور .......... آدرس وبلاگهای بسیجی ......... دانلود نرم افزار قرآن برای موبایل ........... .عکس بسیجی جنایتکار عباس جاوید کارگر قاتل ندا آقا سلطان .......... عکس سرگرد پاسدار جنایتکار محمد باقر لباف ............. عکس سرهنگ پاسدار سید عباس رسولی ( کلت بدست و درحال تیر اندازی به مردم ) .......... عکس بسیجی جنایتکار ستار نجفی ( قاتل مردم میدان آزادی در تظاهرات 25 خرداد ) ............ عکس پاسدار جنایتکار ( سپاه قدس ) نادر آقازاده .............. عکس بسیجی مزدور امیر حسین ثابتی ( جاسوس و مزدور اطلاعات سپاه ) ............عکس پاسدار چاقو کش سرگرد محمد جواد فرحبخش ............عکس بسیجی جنایتکار و رانتخوار سید حسن میر کاظمی ............عکس بسیجی جنایتکار محمد جواد بصیرت ...........عکس بسیجی چماقدار محمد حسین رجب زاده .......... عکس شکنجه گر معروف حسین قربان زاده ............. عکس چند تن از سرداران جنایتکار سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی ...............
.