فعال کردن Hibernate در ویندوز ویستا کار چندان سختی نیست و از طریق اجرای یک دستور ساده قابل انجام است، اما بعضی مواقع این دستور موثر نیست و باید کمی با ویندوز بازی کنیم تا یه نتیجه‌ی دلخواه برسیم.

خب، برای فعال کردن میتوان از روش زیر استفاده کرد:

اول به منوی استارت برید و در قسمت Search تایپ کنید cmd.

بعد ترکیب کلیدهای Ctrl + Shift + Enter را فشار دهید تا cmd در حالت Admin اجرا بشه.

حالا در محیط CMD تایپ کنید powercfg /hibernate on

با این دستور Hibernate در سیستم شما فعال خواهد شد.

اما همانطور که گفتم این دستور همیشه کارساز نیست، خود من بعد از نصب با روش بالا نتونستم این قابلیت را فعال کنم. حال چه باید کرد؟

تمامی موارد بالا را انجام دهید.

حالا به کنترل پنل برید و در Search Box در سمت راست صفحه تایپ کنید hibernate

در نتیجه‌های حاصل روی Turn hiibernate on or off کلیک کنید تا به قسمت مدیریت نیرو منتقل بشید.

روی Change advanced power settings کلیک کنید

در پنجره‌ی جدید منوی Sleep را باز کنید، مقادیر Allow hybird sleep را Off کنید.

حالا منوی power buttons and lid را باز کنید، سپس منوی Sleep button action که زیر مجموعه‌ی منوی قبلی است.

مقادیر این گزینه را Hibernate کنید.

کارهای انجام شده را تایید و ذخیر کنید، حالا در منوی خاموش کردن ویندوز گزینه‌ی Hibernate هم هست