چند روز پیش سرکار گروهبان احمدی مقدم – فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی – گفت که ناجا در طول سرکوب اعتراضات مردمی فقط از اسلحه اسباب بازی پینت بال برای رنگ پاشی به معترضان استفاده کرده است ! این گفته در حالیست که همگان بارها در طول سرکوبهای سال گذشته دیدند که نیروهای سرکوبگر رژیم و مخصوصا نیروهای یگان وحشی ( ویژه سابق ) مکررا از اسلحه های جنگی و ساچمه ای استفاده کردند که یک نمونه آن را در فیلمی که عکس هایش را در پایین صفحه گذاشته ام میبینیم .
گویا این ویروس دروغ گویی چنان در بین تمامی سران رژیم و اوان و انصارشان اپیدمی شده است که هیچ راه ایمن سازی و درمان دیگر برای آن مفید فایده نمیباشد و تنها کاری که از دست ما بر میاید افشای دروغهای آنها میباشد تا لااقل دیگران را از گزند این ویروس مهلک ایمن نماییم . البته این دروغگو بودن مسئولان جمهوری اسلامی به نفع جنبش آزادی خواهی مردم ایران است چون هر دروغ همانند موریانه ای عمل خواهد کرد که بسرعت پایه های این ساختمان کلنگی جمهوری اسلامی را میپوساند و اضمحلالش را تسریع میبخشد .