دین اسلام همانند ویروسی ست که به جان سخت افزار و نرم افزار ایران افتاده است و تا زمانیکه این ویروس را از سخت افزار و نرم افزار ایران پاک نکنیم مطمئن باشید با تغییر و تعویض سیستم عامل ایران ( تغییر حکومت ) چیزی عوض نخواهد شد چون این ویروس همچنان فعال خواهد بود و به خراب کاری هایش ادامه خواهد داد و سیستم عامل جدید را هم در کمترین زمان ممکن آلوده و ناکار آمد خواهد کرد .

باور کنید جمهوری اسلامی حداکثر 20 درصد مشکل کنونی مردم ایران است و 80 درصد بقیه مربوط به دین اسلام و مذهب تشیع و طرفداران و پیروانش است و اگر همین امروز جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه خون و خون ریزی سرنگون شود و یک جمهوری دموکراتیک و لائیک و لیبرال هم بر سر کار بیاید و تمام مناسب دولتی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظامی را هم تکوکرات ها و نخبگان و فرهیختگان لائیک و سکولار در اختیار بگیرند ، ویروس اسلام ، این سیستم کار آمد و شایسته سالار را هم فشل خواهد کرد بطوریکه مردم آرزو خواهند کرد که دوباره همان جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید چرا که سخت افزار و نرم افزارش با ویروس اسلام سازگار تر است و کمتر به مردم ایران آسیب میزند .

پس بجای اینکه تمام نیروی مان را صرف مبارزه با عناصر تشکیل دهنده جمهوری اسلامی ( ولایت فقیه ، شورای نگهبان و سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و نیرو انتظامی و دادگاه و دادسرای انقلاب و مجلس خبرگان و .... ) کنیم بهتر است مقدار بیشتری از این قوا را صرف مقابله با خود اسلام و ایدئولوژی اسلام انقلابی بکنیم و به حرف های آن عده هم که دائما میگویند به دین مردم کاری نداشته باشید توجه نکنیم چرا که اینان یا از اطلاعاتی های رژیم هستند و یا از این اصلاح طلبانی اند که در اپوزیسیون نفوذ کرده اند و در حال انجام ماموریت میباشند .