يوزانس يا برات مدت دار : برات اسنادي كه به دلايل مختلف از سوي فروشنده كالا به ضرورت مدت دار قبول مي‌شود تا خريدار از تاريخ رويت برات يا حمل كالا در مدتي كه معمولاً از يك تا شش ماه و بعضاً تا يك سال طول مي‌كشد نسبت به پرداخت وجه آن اقدام كند . اين نوع برات بيشتر در معاملات بين‌المللي رواج دارد . ( وبلاگ اقتصاد پویا )