عکس سید علی خامنه ای در کنار سرهنگ معمر قذافی ، عکس امیر المومنین در کنار ولی امر مسلمانان جهان ، عکس دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران در کنار دیکتاتور جمهوری اسلامی لیبی