سردار کوثری – از اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی - در گفتگوی ویژه خبری ساعت 10:45 امشب به صراحت عنوان داشت بمب گذاری های دیگری هم در راه است و مردم باید خودشان را برای مواجه با آن آماده کنند ! وی همچنین ترور دکتر مسعود علی محمدی را ناشی از فضای ایجاد شده بعد از انتخابات دانست و عنوان داشت اگر اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق نمی افتاد این گونه ترورها هم بوقوع نمی پیوست ! ( مخلص کلام ایشان این بود که طرفداران جنبش سبز با کمک آمریکا و اسراییل این ترور را انجام داده اند و میخواهند ترور های دیگری را هم برای متوقف کردن چرخه پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی بانجام برسانند ! )
سخنان این پاسدار جنایتکار و رانتخوار گویای این واقعیت است که این بمب گذاری یک پروژه طراحی شده توسط حکومت اسلامی ( اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات ) بوده که تازه فاز مقدماتی آن به اجرا درآمده است و مردم آزادیخواه و سبز اندیش باید منتظر بمب گذاری های دیگر و بشهادت رسیدن نخبگانی دیگر نیز باشند . پس بر همه ما واجب است کاملا هوشیار باشیم و با افشاگری ها و تحلیلهای بموقع ابتکار عمل را از کودتاچیان تروریست و آدم کش سلب نماییم .